Podwinięcie powieki

Problem ten dotyczy przede wszystkim powieki dolnej. Podwinięcie powieki w kierunku gałki ocznej prowadzi do ciągłego kontaktu, a tym samym, podrażniania rogówki przez rzęsy. Pojawia się uczucie ciała obcego, zaczerwienienie oka, a w konsekwencji również nadmierne łzawienie, owrzodzenia, a nawet przymglenia rogówki i trwałe pogorszenie widzenia. W celu przywrócenia prawidłowego ustawienia powieki, dobiera się właściwą, dla danego przypadku, metodę operacyjną: Jonesa, Wiesa lub Quickerta.