Lek. med. Izabela Nowak-Gospodarowicz

Absolwentka Wydziału Lekarskiego Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie oraz Uniwersytetu Medycznego w Monachium, gdzie studiowała w ramach programu wymiany zagranicznej. Od 2009r. związana jest z Kliniką Okulistyki Wojskowego Instytutu Medycznego w Warszawie, gdzie obecnie pracuje jako starszy asystent.

Specjalizuje się w chorobach oczu, szczególnie chorobach przedniego odcinka gałki ocznej- głównie rogówki i soczewki, a także dróg łzowych, powierzchni gałki ocznej, aparatu ochronnego oka, chirurgii rekonstrukcyjnej i okuloplastyce.

– pracowała w Klinice Uniwersyteckiej w Monachium i szpitalu klinicznym w Królestwie Belgii. -ukończyła kurs „4th European Residents Glaucoma Course w Genewie, a w 2016r. uzyskała tytuł FEBO (Fellow of European Board of Ophthalmology).

Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Okulistycznego.

Wyniki swojej pracy przedstawia podczas wykładów na sympozjach oraz publikuje w czasopismach krajowych i zagranicznych. Obecnie przygotowuje rozprawę doktorską nt. chirurgicznego leczenia niedomykalności szpary powiekowej i powikłań rogówkowych  u pacjentów z porażeniem nerwu twarzowego.