Dr n. med. Radosław Różycki

Specjalista chorób oczu. Absolwent Wojskowej Akademii Medycznej w Łodzi.

Dotychczasowa praca:

  • Klinika Okulistyczna Wojskowego Instytutu Medycznego w Warszawie – starszy asystent, kierownik przychodni specjalistycznej.
  • Centrum Medyczne MML w Warszawie – chirurgia zaćmy, operacje rekonstrukcyjne dróg łzowych, operacje plastyczne.

Główne obszary zainteresowań klinicznych:

  • Mikrochirurgia zaćmy metodą fakoemulsyfikacji z wszczepianiem zwijalnych soczewek wewnątrzgałkowych.
  • Operacje rekonstrukcyjne dróg łzowych, technikami endoskopowymi z wykorzystaniem energii laserowej oraz metodami klasycznymi. Zabiegi obejmują rekonstrukcje punktów i kanalików łzowych, choroby woreczka i przewodu nosowo-łzowego. W obu metodach rutynowo wykonuje się intubację dróg łzowych rurkami silikonowymi.
  • Operacje plastyczne powiek (odwinięcie, podwinięcie, kępki żółte, gradówki, blefaroplastyka, usuwanie zmian nowotworowych).

Chirurgia okulistyczna wymaga od operatora dużych umiejętności, cierpliwości i opanowania emocji. Postęp medycyny powoduje, że operator dysponuje coraz bardziej precyzyjnymi urządzeniami. To wymusza konieczność ciągłego podnoszenia własnych kwalifikacji, aby operacje były maksymalnie bezpieczne dla pacjenta. Wprowadzanie nowych technik minimalizuje uraz operacyjny i zapewnia szybki powrót do normalnego trybu życia.

Moją pasją jest chirurgia rekonstrukcyjna. Od chwili podjęcia pracy w Klinice Okulistycznej współpracuję z Kliniką Chirurgii Twarzowo-Szczękowej i Kliniką Chirurgii Plastycznej Wojskowego Instytutu Medycznego, gdzie razem wykonujemy najbardziej skomplikowane pourazowe operacje rekonstrukcyjne.

Od 1996 roku jestem członkiem polskich i międzynarodowych towarzystw medycznych. Brałem czynny udział w konferencjach naukowych w Hiszpanii, Włoszech, Niemczech i Stanach Zjednoczonych. W roku 2004 ukończyłem kurs z endoskopii dróg łzowych w Klinice Okulistycznej w Como we Włoszech. Jestem współautorem publikacji książkowej oraz autorem i współautorem kilkudziesięciu prezentacji i publikacji w kraju i zagranicą.