Lek. med. Emilia Nowowiejska

Lek. med. Emilia Nowowiejska

Absolwentka Uniwersytetu Medycznego w Warszawie. Pracuje również jako starszy asystent Kliniki Okulistyki Wojskowego Instytutu Medycyny Lotniczej w Warszawie.

W Centrum Medycznym MML zajmuje się przede wszystkim diagnostyką i leczeniem wad wzroku.
W kręgu jej zainteresowań szczególne miejsce znajduje diagnostyka i leczenie jaskry.

Odbyła liczne staże zagraniczne m. in. w Institute du Glaucome, Groupe Hospitalier Paris Saint Joseph w Paryżu z zkresu diagnostyki i leczenia jaskry, a także w University of Colorado School of Medicine, Department of Ophthalmology w Denver oraz praktyki studenckie w prywatnej Klinice Okulistycznej – Robert L. Shields, MD., PC. Glaucoma Surgery And Treatment w Denver.

Od 2013 roku jest Członkiem Polskiego Towarzystwa Okulistycznego. Biegle posługuje się językiem angielskim i francuskim.