Lek. Andrzej Sawa

Lek. Andrzej Sawa

Absolwent Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.

Szkolenie specjalizacyjne z okulistyki zrealizował w Katedrze i Klinice Okulistyki I Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, gdzie pracował również jako nauczyciel akademicki.
Jest współautorem publikacji naukowych w krajowych i zagranicznych czasopismach naukowych.

Tytuł specjalisty chorób oczu uzyskał w 2020 roku.