Dr n. med. Radosław Różycki

Dr n. med. Radosław Różycki

Specjalista chorób oczu, absolwent Wojskowej Akademii Medycznej w Łodzi.

Pracuje w Klinice Okulistycznej Wojskowego Instytutu Medycznego w Warszawie jako starszy asystent, kierownik przychodni specjalistycznej. A w Centrum Medycznym MML zajmuje się chirurgiami zaćmy, operacjami rekonstrukcyjnymi dróg łzowych oraz operacjami plastycznymi.

Jego głównymi obszarami zainteresowań klinicznych są:

  • Mikrochirurgia zaćmy metodą fakoemulsyfikacji z wszczepianiem zwijalnych soczewek wewnątrzgałkowych
  • Operacje rekonstrukcyjne dróg łzowych technikami endoskopowymi z wykorzystaniem energii laserowej oraz metodami klasycznymi. Zabiegi obejmują rekonstrukcje punktów i kanalików łzowych, choroby woreczka i przewodu nosowo-łzowego. W obu metodach rutynowo wykonuje się intubację dróg łzowych rurkami silikonowymi
  • Operacje plastyczne powiek (odwinięcie, podwinięcie, kępki żółte, gradówki, blefaroplastyka, usuwanie zmian nowotworowych)

Jego pasją jest chirurgia rekonstrukcyjna. Od chwili podjęcia pracy w Klinice Okulistycznej współpracuje z Kliniką Chirurgii Twarzowo-Szczękowej i Kliniką Chirurgii Plastycznej Wojskowego Instytutu Medycznego, gdzie razem wykonują najbardziej skomplikowane pourazowe operacje rekonstrukcyjne.

Od 1996 roku jest członkiem polskich i międzynarodowych towarzystw medycznych. Brał czynny udział w konferencjach naukowych w Hiszpanii, Włoszech, Niemczech i Stanach Zjednoczonych. W 2004 roku ukończył kurs z endoskopii dróg łzowych w Klinice Okulistycznej w Como we Włoszech. Jest współautorem publikacji książkowej oraz autorem i współautorem kilkudziesięciu prezentacji i publikacji w kraju i zagranicą.