Zaćma

FILMY

Soczewki wieloogniskowe

Zabieg usunięcia zaćmy

Zaćma zwana również kataraktą, jest najczęstszą chorobą oka prowadzącą do znacznego pogorszenia ostrości wzroku. Na zaćmę cierpi na świecie kilkadziesiąt milionów ludzi. Przyczyną zaćmy związanej z wiekiem jest zmętnienie soczewki, powstające w następstwie zmiany składu chemicznego i zaburzenia struktury soczewki. Zaćma najczęściej rozwija się z wiekiem i nazywana jest zaćmą starczą. Objawy zaćmy są niebolesne: pogorszenie ostrości wzroku, zaburzenie kontrastu, nadwrażliwość na światło, rozszczepienie światła, jednooczne podwójne widzenia, pojawienie się krótkowzroczności lub nadwzroczności.

Zaćma wikłająca powstaje w następstwie chorób gałki takich jak: stany zapalne, odwarstwienie siatkówki, zwyrodnienie barwnikowe siatkówki, wysoka krótkowzroczność, jaskra, zaburzenia w krążeniu w obrębie gałki ocznej, nowotwory wewnątrzgałkowe.

Zaćma wtórna powstaje w następstwie chorób ogólnych, stosowania niektórych leków, działania czynników chemicznych i fizycznych, substancji toksycznych.

Zaćmą wtórną nazywane jest także zmętnienie torebki soczewki po operacji zaćmy, upośledzające sprawność widzenia, które leczy się ambulatoryjnie zabiegiem laserowym.

Zaćma wrodzona powstaje w następstwie zaburzeń rozwojowych soczewki. Zaćma dziecięca lub młodzieńcza rozwija się po urodzeniu.

Film – operacja zaćmy

Jedynym skutecznym leczeniem zaćmy jest operacja. Najczęstszą metodą operacyjną wykonywaną w Centrum Medycznym MML jest fakoemulsyfikacja zaćmy z wszczepieniem sztucznej soczewki zwijalnej.

Metoda ta polega na rozbiciu własnej soczewki przy pomocy ultradźwięków i usunięcia jej fragmentów z pozostawieniem torebki soczewki, a następnie dotorebkowym wszczepieniu sztucznej soczewki zwijalnej o odpowiednio dobranych parametrach optycznych.

Metoda fakoemulsyfikacji umożliwia operowanie zaćmy w każdym jej stadium. Niewątpliwą zaletą tej metody jest brak szwów, ponieważ rana operacyjna jest precyzyjnym cięciem tunelowym i zamyka się szczelnie sama pod wpływem ciśnienia wewnątrzgałkowego operowanego oka. Po 1-2 godzinach od operacji pacjent może wrócić do domu. Dzięki czemu przeszkodą do operacji nie jest już, ani zaawansowanych wiek pacjenta, ani większość chorób internistycznych.

 

Zalety metody:

  • zastosowanie niewielkiego cięcia, ok 2,5 mm, przez które w pierwszym etapie wprowadzana jest końcówka głowicy fakoemulsyfikatora, a następnie implantowana jest soczewka zwijalna
  • brak konieczności zakładania szwów na ranę operacyjną, która uszczelnia się sama pod wpływem ciśnienia wewnątrzgałkowego
  • możliwość wykonania zabiegu w znieczuleniu kroplowym
  • zminimalizowany do kilkunastu minut czas trwania zabiegu
  • pacjent nie wymaga hospitalizacji – po kilku godzinach opuszcza ośrodek
  • szybka rekonwalescencja operowanego oka
  • obniżone ryzyko wystąpienia powikłań pooperacyjnych

Informacje o soczewce AcrySof

Soczewki typu AcrySof są najwyższej jakości materiałami chirurgicznymi zastępującymi naturalne soczewki ludzkie po zabiegu usunięcia zaćmy.

Biokompatybilny materiał oraz ścięta krawędź optyki soczewki AcrySof minimalizują ryzyko wystąpienia pooperacyjnego zmętnień torby tylnej i sprawiają, że soczewka ta jest obecnie najbezpieczniejszą pod tym względem na świecie.

Opatentowane części haptyczne Stable Force w soczewkach jednoczęściowych ułatwiają dostosowanie do różnych wielkości oka jak również zwiększają bezpieczeństwo wszczepu i poprawiają efekt refrakcyjny.

Soczewka AcrySof Natural dodatkowo posiada zdolności filtrujące niebieską część widma światła, uważaną za jeden z głównych czynników przyczyniających się do zmian degeneracyjnych siatkówki. Soczewka AcrySof IQ posiada ponadto unowocześnioną asferyczną konstrukcję brzegu części optycznej, pozwalającą na zminimalizowanie zjawiska aberacji, zaburzeń kontrastu obrazu i nadwrażliwości na światło zwłaszcza w warunkach złego oświetlenia.

Wymienione powyżej cechy sprawiają, że soczewki ArySof są dziś jednymi z najczęściej wszczepianych soczewek zwijalnych na świecie.