Diagnostyka

female medical professional

  • Biomikroskopia – badanie odcinka przedniego i ośrodków przeziernych
  • Dno oka
  • Biometria
  • Usg oczu
  • Tonometria bezkontaktowa
  • Gonioskopia
  • Autokeratorefraktometr
  • Dakrocystografia
  • Dokumentacja fotograficzna
  • Badanie OCT oka